Α.Ν. ΠΙΝΑΤΖΗΣ ΙΚΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Α.Φ.Μ. 801002748

Διεύθυνση: ΒΙΣΒΙΖΗ 24  Τ.Κ.68132

Νομός: ΕΒΡΟΥ

Δήμος: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Τηλέφωνο: 2551026734

Email:  info@anpinatzis.gr